دعوت به همکاری

این مرکز از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید:

1- پرستار خانم دو نفر دارای حداقل سه سال سابقه کار در واحد اورژانس

2- پرستار خانم دو نفر دارای حداقل سه سال سابقه کار در واحد ای سی یو

افراد متقاضی حداکثر تا پایان اردیبهشت با دفتر پرستاری بیمارستان تماس حاصل نمایند.