آزمایشگاه


موقعیت و مشخصات فیزیکی بخش

آزمایشگاه بیمارستان مادر واقع در طبقه زیرزمین بیمارستان دارای  یک اتاق نمونه گیری ، یک اتاق پذیرش، سالن آزمایشگاه، سالن انتظار و

 

اتاق میکروبشناسی می باشد.

 

بخش های مختلف آزمایشگاه:

 

ساعات کار آزمایشگاه:

 

همه روزه جز ایام تعطیل      7 صبح  الی    21   

 

روزهای تعطیل                  8 صبح   الی    14

 

مابقی ساعات بصورت آنکال

 

بیوشیمی خون

 

بیوشیمی ادرار

 

سرولوژی

 

بانک خون

 

هماتولوژی

 

آزمایشات تخصصی

 

هورمون

 

میکروب شناسی

 

کنترل کیفی

 

 

پاراکلینیکنازایی
بخش های بیمارستان

اتاق عمل
بخش های بیمارستان

جراحی زنان
بخش های بیمارستان

Post ICu
بخش های بیمارستان

Nicu
بخش های بیمارستان

اتاق زایمان
بخش های بیمارستان

نوزادان
بخش های بیمارستان

رادیولوژی
بخش های بیمارستان

داروخانه
بخش های بیمارستان

IVF
بخش های بیمارستان

آزمایشگاه
بخش های بیمارستان

درمانگاه
بخش های بیمارستان