آزمایشگاه


موقعیت و مشخصات فیزیکی بخش

آزمایشگاه بیمارستان مادر واقع در طبقه زیرزمین بیمارستان دارای  یک اتاق نمونه گیری ، یک اتاق پذیرش، سالن آزمایشگاه، سالن انتظار و

 

اتاق میکروبشناسی می باشد.

 

بخش های مختلف آزمایشگاه:

 

ساعات کار آزمایشگاه:

 

همه روزه جز ایام تعطیل      7 صبح  الی    21   

 

روزهای تعطیل                  8 صبح   الی    14

 

مابقی ساعات بصورت آنکال

 

بیوشیمی خون

 

بیوشیمی ادرار

 

سرولوژی

 

بانک خون

 

هماتولوژی

 

آزمایشات تخصصی

 

هورمون

 

میکروب شناسی

 

کنترل کیفی

 

 

پاراکلینیک



نازایی








بخش های بیمارستان

اتاق عمل








بخش های بیمارستان

جراحی زنان








بخش های بیمارستان

Post ICu








بخش های بیمارستان

Nicu








بخش های بیمارستان

اتاق زایمان








بخش های بیمارستان

نوزادان








بخش های بیمارستان

رادیولوژی








بخش های بیمارستان

داروخانه








بخش های بیمارستان

IVF








بخش های بیمارستان

آزمایشگاه








بخش های بیمارستان

درمانگاه








بخش های بیمارستان