IVF


یمارستان مادر با بهره گیری از تکنولوژی نوین و تیم تخصصی طیف وسیعی از درمان های ناباروری را ارائه میدهد.متخصصین این واحد با ارزیابی بیمار و

 

توضیح روشهای مختلف درمانی و پاسخ به سئوالات مراجعین ایشان را در انتخاب روشهای درمانی مناسب راهنمایی مینمایند.برنامه های درمان ناباروری دراین

 

مرکز از میزان موفقیت بالایی برخوردار است.

 

فعالیتهای این واحد شامل موارد ذیل است:

 

-مطالعات تشخیصی شامل سونوگرافی-تهیه اسپرموگرام و..

 

-تلقیح داخل رحمی(IUI)

 

-برداشت تخمک واسپرم از زوجین

 

-بارورسازی داخل رحمی(IVF)

 

-بارورسازی و تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسم(ICSI)

 

-TESE     

 

-PESA    

 

 -فریز جنین

 

-فریز اسپرم

 

-تخلیه کیست

 

–فریز از نمونه PESA-TESE

 

 

نحوه پذیرش بیمار

 

نحوه پذیرش بیمار به دو صورت انجام میپذیرد:

 

سرپایی و بستری

 

IUI ساعت پذیرش

 

بصورت سرپایی از ساعت 3بعدازظهرتا2ساعت پس از پایان مراحل انجام IUI

 

ساعت پذیرشIVF

 

3بعدازظهر بستری و پس از انجام مراحل درمانی انتقال به بخش

 

 

پاراکلینیکنازایی
بخش های بیمارستان

اتاق عمل
بخش های بیمارستان

جراحی زنان
بخش های بیمارستان

Post ICu
بخش های بیمارستان

Nicu
بخش های بیمارستان

اتاق زایمان
بخش های بیمارستان

نوزادان
بخش های بیمارستان

رادیولوژی
بخش های بیمارستان

داروخانه
بخش های بیمارستان

IVF
بخش های بیمارستان

آزمایشگاه
بخش های بیمارستان

درمانگاه
بخش های بیمارستان