داروخانه


 • داروخانه بیمارستان مادر در طبقه همکف ساختمان بیمارستان قسمت درمانگاه واقع شده است . ساعت کاری درمانگاه از 8 صبح الی 14

   

  و 16 الی 22 می باشد که پاسخگوی نیا دارویی بخش های بیمارستان و نسخ دارویی بیماران می باشد

   

  .از جمله فعالیتهای انجام شده توسط این واحد به شرح ذیل است:

   

  - تامین و توزیع و کنترل مداوم داروهای مصرفی در بیمارستان

   

  - نظارت بر نحوه نگهداری انواع درو در داروخانه و انبار دارویی از نظر تاریخ مصرف و فساد دارو

   

  - رسیدگی به مشکلات دارو لوازم مصرفی

   

  - مشارکت در کمیته دارو و درمان

   

  - مشارکت در کمیته ADR عوارض ناخواسته دارویی

   

  - تهیه و تحویل و نظارت بر مصرف کلیه داروهای مخدر

   

  - تهیه و تدوین و ارائه دارونامه دارویی و بازنگری روزآمد نمودن اطلاعات موجود در آن بطور اختصاصی برای بیمارستان

   

  - ارائه خدمات دارویی

   

  - بازرسی استوک بخش و اورژانس و سایر محل های نگهداری دارو

   

   

  البته با توجه به فعالیت درمانگاه تخصصی ناباروری و نازایی این بیمارستان طیف مشخصی از بیماران  داروهای تجویز شده در این

   

  درمانگاه را از داروخانه بیمارستان تهیه می کنند.لازم به تذکر است که  تحویل داروهای سرپایی در درمانگاه  تحت پوشش هیچ گونه

   

  بیمه ای نمی باشد.

 

پاراکلینیکنازایی
بخش های بیمارستان

اتاق عمل
بخش های بیمارستان

جراحی زنان
بخش های بیمارستان

Post ICu
بخش های بیمارستان

Nicu
بخش های بیمارستان

اتاق زایمان
بخش های بیمارستان

نوزادان
بخش های بیمارستان

رادیولوژی
بخش های بیمارستان

داروخانه
بخش های بیمارستان

IVF
بخش های بیمارستان

آزمایشگاه
بخش های بیمارستان

درمانگاه
بخش های بیمارستان