رادیولوژی


 • بخش رادیولوژی بیمارستان مادر در طبقه زیرین و در مجاورت آزمایشگاه قرار گرفته است. این بخش مجهز به یک دستگاه رادیولوژی و یک

   

  دستگاه سونوگرافی و دارای اتاق سونوگرافی، اتاق رادیولوژی و تاریکخانه می باشد.ساعت کار این بخش از 15.30 الی 21 ایام هفته به جز

   

  روزهای تعطیل می باشد . در بقیه ساعات شبانه روز نیز پرسنل این بخش بصورت آنکال می باشند. پذیرش جهت رادیولوژی و سونوگرافی

   

  برای عموم آزاد است.

پاراکلینیکنازایی
بخش های بیمارستان

اتاق عمل
بخش های بیمارستان

جراحی زنان
بخش های بیمارستان

Post ICu
بخش های بیمارستان

Nicu
بخش های بیمارستان

اتاق زایمان
بخش های بیمارستان

نوزادان
بخش های بیمارستان

رادیولوژی
بخش های بیمارستان

داروخانه
بخش های بیمارستان

IVF
بخش های بیمارستان

آزمایشگاه
بخش های بیمارستان

درمانگاه
بخش های بیمارستان