لیست پرشکان

دکتر عباس افلاطونیان
دکتر عباس افلاطونیان
متخصص زنان و زایمان ، فلوشیپ نازایی و IVF
دکتر محمدعلی کریم زاده میبدی
دکتر محمدعلی کریم زاده میبدی
متخصص زنان و زایمان ، فلوشیپ نازایی و IVF
دکتر نسترن افلاطونیان
دکتر نسترن افلاطونیان
پزشک عمومی-مشاوره نازایی
دکتر بهروز افلاطونیان
دکتر بهروز افلاطونیان
Ph.D سلولهای بنیادی و بیولوژی تکوینی
دکتر مژگان ادریسی
دکتر مژگان ادریسی
متخصص زنان و زایمان
دکتر پروین شادمان یزدی
دکتر پروین شادمان یزدی
متخصص زنان و زایمان
 دکتر ترانه عقیلی
دکتر ترانه عقیلی
متخصص زنان و زایمان
 دکتر فرحناز مقیمی
دکتر فرحناز مقیمی
متخصص زنان و زایمان
دکتر فرنگیس نیلچی
دکتر فرنگیس نیلچی
متخصص زنان و زایمان
دکتر  ایران احمدی
دکتر ایران احمدی
متخصص زنان و زایمان
دکتر نسرین نصیرزاده
دکتر نسرین نصیرزاده
متخصص زنان و زایمان
دکتر راضیه  دهقانی فیروزآبادی
دکتر راضیه دهقانی فیروزآبادی
متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر رباب داور
دکتر رباب داور
متخصص زنان و زایمان
دکتر نجما اسدی
دکتر نجما اسدی
پاتولوژیست
 دکتر حمیدرضا عباسی
دکتر حمیدرضا عباسی
متخصص بیهوشی
دکتر مجید مازار اتابکی
دکتر مجید مازار اتابکی
متخصص بیهوشی
دکتر محمد آقاشریعتمداری
دکتر محمد آقاشریعتمداری
متخصص بیهوشی
دکتر  حسین جعفری
دکتر حسین جعفری
متخصص بیهوشی
دکتر سید حسین صفوی
دکتر سید حسین صفوی
متخصص بیهوشی
دکترکریمی
دکترکریمی
متخصص بیهوشی
دکتر اسلامی
دکتر اسلامی
فوق تخصص نوزادان
دکتر گلستان
دکتر گلستان
متخصص اطفال
دکتر ولی الله دهقانی
دکتر ولی الله دهقانی
متخصص ارولوژی
دکتر امیرحسین امیرحیدری
دکتر امیرحسین امیرحیدری
متخصص ارولوژی
دکتر محمد سلیمانی صالح آبادی
دکتر محمد سلیمانی صالح آبادی
متخصص پوست و مو
دکتر بهجتی
دکتر بهجتی
متخصص قلب و عروق
دکتر منصور رفیعی
دکتر منصور رفیعی
متخصص قلب و عروق
دکتر صدر
دکتر صدر
متخصص زنان و زایمان
دکتر محمد مهدوی
دکتر محمد مهدوی
متخصص داخلی
دکتر مدیر
دکتر مدیر
متخصص جراحی
دکتر جلیل زارع
دکتر جلیل زارع
متخصص جراحی
دکتر سعید نیلچی
دکتر سعید نیلچی
رادیولوژیست
دکتر محمدزاده
دکتر محمدزاده
متخصص عفونی
دکتر ابریشم
دکتر ابریشم
متخصص ارتوپدی