نوزادان


 • این بیمارستان از سال 1378 لوح دوستدار کودک را از وزارت بهداشت –درمان و  آموزش پزشکی دریافت نموده است . بخش نوزادان دارای

   

  5 کات و 7 انکوباتور و 2 تخت احیاء موجیود در NICU و بهره گیری از حضور متخصصین مجرب نوزادان و نیز پرستاران با تجربه و کلیه

   

  تجهیزات و امکانات مدرن خدمات خود را به سه گروه از نوزادان ارائه می دهد.

   

  1-نوزادان Stable(خوش حالwell baby (

  این گروه نوزادانی هستند که بدو تولد توسط متخصصین نوزادان ویزیت و پس از اطمینان از سلامت و انجام واکسیناسیون پس از نیم

   

  ساعت نزد مادر برده شده و تحت نظارت کامل پرستاران بخش نوزادان سالم قرار گرفته و ضمن آموزش شیر دهی تحت تغذیه با شیر مادر

   

  قرار می گیرند.

   

  2- نوزادان بد حال (sick baby )

   

   

  این گروه نوزادان پس از تولد با آپکار پائین توسط متخصصین نوزادان ویزیت و اقدام نگهدارنده و تشخیصی با/ انجام آزمایشات

   

  خون-رادیو گرافی لازم اکو کاردیو گرافی و در صورت لزوم مشاوره با فوق تخصص قلب نوزادان تحت مراقبت دربخش NICUقرار

   

  می گیرند پزشکانوپرسنل بخش فوق با بهره گیری از کلیه تجهیزات لازم برای احیا و مراقبت از نوزاد نارس از جمله دستگاههای کمک

   

  کنندهتنفسی(ونتیلاتور)مانیتورینگ قلبی ریوی ورادیوگرافی پرتابل- بلادگازو....این نوزادان را که  معمولا پیش اززمان مقرر بدنیا آمده

   

  وارگانهای حیاتی ایشان مراحل رشد و تکاملی فرد را طی نکرده ودر نتیجه به اقدامات نگهدارنده احتیاج دارند تحت درمان قرار میدهند.

   

  3-نوزادان سطح2(Post NICU)

   

  این نوزادان پس از انجام مراقبت خاص درمانی وطی کردن روند بهبودی نسبی با صلاحدید پزشک متخصص نوزادان جهت ادامه درمان

   

  ازNICU به Post NICUمنتقل و تحت ادامه درمان و مراقبت پرستاری قرار می گیرند.

   

   

  -فعالیتهای تخصصی بخش نوزادان عبارتند از:

   

  -مراقبت اولیه از نوزادان خوش حال

   

  -نظارت بر مادر ونوزاد واجرای طرحRooming in

   

  -آموزش شیردهی و نحوه مراقبت از نوزاد به مادر

   

  -ارایه مراقبت های ویژه نوزادان بدحال-نارس و نوزاد دچار نقایص تنفسی

   

  -پاسخگویی وراهنمایی مادران پس ازترخیص ازطریق سرویس تلفنی ومراجعه به درب منزل(گروه حامی)

   

 

بخش های بیمارستاننازایی
بخش های بیمارستان

اتاق عمل
بخش های بیمارستان

جراحی زنان
بخش های بیمارستان

Post ICu
بخش های بیمارستان

Nicu
بخش های بیمارستان

اتاق زایمان
بخش های بیمارستان

نوزادان
بخش های بیمارستان

رادیولوژی
بخش های بیمارستان

داروخانه
بخش های بیمارستان

IVF
بخش های بیمارستان

آزمایشگاه
بخش های بیمارستان

درمانگاه
بخش های بیمارستان