N.I.C.U


 • بخش مراقبتهای ویژه نوزادان این مرکز با هدف مراقبت از نوزادان پرخطر و در جهت ارتقاء سطح مراقبتهای درمانی این گروه از بیماران

   

  فعالیت می نماید.

   

   

  بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان مادر در طبقه اول جنب اتاق زایمان واقع شده و دارای 2 تخت فعال  NICU می باشد.

   

  تجهیزات بخش

  بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان مادر مجهز به امکانات زیر می باشد:

   

  اکسیژن سانترال

   

  دستگاه مانیتور

   

  ونتیلاتور

   

  تخت احیاء

   

  سرنگ پمپ

   

  انفوزیون پمپ

   

  پالس اکسی متر

   

  ساکشن

   

  دستگاه Blood Gas

   

  دستگاه ترانس ایلئومینیتور

   

  انکوباتور

   

  رادیولوژی پرتابل

   

  دستگاه فتوتراپی

   

 

بخش های بیمارستاننازایی
بخش های بیمارستان

اتاق عمل
بخش های بیمارستان

جراحی زنان
بخش های بیمارستان

Post ICu
بخش های بیمارستان

Nicu
بخش های بیمارستان

اتاق زایمان
بخش های بیمارستان

نوزادان
بخش های بیمارستان

رادیولوژی
بخش های بیمارستان

داروخانه
بخش های بیمارستان

IVF
بخش های بیمارستان

آزمایشگاه
بخش های بیمارستان

درمانگاه
بخش های بیمارستان