POST I.C.U


این بخش با هدف مراقبت نسبی از نوزادانی که از N.I.C.U ترخیص شده یا دارای مورد خاصی می باشند ، تاسیس شده است.

 

موقعیت و مشخصات فیزیکی بخش

بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان مادر در طبقه دوم جنب بخش جراحی زنان واقع شده است و دارای 5 تخت فعال می باشد.

 

تجهیزات بخش

بخش Post I.C.U بیمارستان مادر مجهز به امکانات زیر می باشد:

 

اکسیژن سانترال

 

سرنگ پمپ

 

انفوزیون پمپ

 

پالس اکسی متر

 

انکوباتور

 

ترالی اورژانس

 

دستگاه فتوتراپی

 

بخش های بیمارستاننازایی
بخش های بیمارستان

اتاق عمل
بخش های بیمارستان

جراحی زنان
بخش های بیمارستان

Post ICu
بخش های بیمارستان

Nicu
بخش های بیمارستان

اتاق زایمان
بخش های بیمارستان

نوزادان
بخش های بیمارستان

رادیولوژی
بخش های بیمارستان

داروخانه
بخش های بیمارستان

IVF
بخش های بیمارستان

آزمایشگاه
بخش های بیمارستان

درمانگاه
بخش های بیمارستان