جراحی زنان


 • بخش زنان این مرکز با هدف مراقبتهای دوران بارداری ودر جهت ارتقاء سطح مراقبتهای درمانی این گروه از بیماران فعالیت مینماید.

   

  موقعیت و مشخصات فیزیکی بخش

   

  بخش زنان و زایمان در طبقه سوم واقع شده و دارای 2 اتاق 4 تخته و4 اتاق 3تخته و سه اتاق خصوصی ودر مجموع23 تخت بستری

   

  می باشد وتحت فعالیت مراقبتی خود در زمینه های مختلف زنان و زایمان واجرای طرح هم اتاقی مادر ونوزاد می باشد.

   

  تجهیزات بخش

   

  بخش دارای 23تخت مصوب که کلیه تخت های بستری مجهز به امکانات زیرمی باشد:سیستم هوشیاراحضارپرستار-چراغ خواب

   

  مجزا-زنجیرسرم-اکسیژن پرتابل-ساکشن پرتابل-دستگاه الکتروشوک ومانیتورینگ-الکتروکاردیوگرافی-انفوزیون پمپ-پالس اکسی متر

   

  مادران باردار و بیمارانی که مشکلات زنان دارند با تجویز پزشک معالج در بخش بستری می شوند. از جمله دیابت حاملگی-افزایش

   

  فشارخون-پری اکلامپسی-حاملگی های چند قلو- سزارین – هیسترکتومی - لاپاراتومی - کورتاژ و ....

   

  طبق دستور پزشک بیماران به دو طریق در بخش زنان بستری میشوند.

   

  الف-بیمارانی که از طریق مطب با ارائه برگ بستری وجهت درمان بستری میشوند.

   

  ب-بیمارانی که پس از بستری در لیبر و بهبود وضعیت طبق دستور پزشک جهت ادامه درمان به بخش منتقل می شوند.

 

بخش های بیمارستاننازایی
بخش های بیمارستان

اتاق عمل
بخش های بیمارستان

جراحی زنان
بخش های بیمارستان

Post ICu
بخش های بیمارستان

Nicu
بخش های بیمارستان

اتاق زایمان
بخش های بیمارستان

نوزادان
بخش های بیمارستان

رادیولوژی
بخش های بیمارستان

داروخانه
بخش های بیمارستان

IVF
بخش های بیمارستان

آزمایشگاه
بخش های بیمارستان

درمانگاه
بخش های بیمارستان