آدرس

یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق

تلفن

-035-3623-0030

فاکس

-035-3623-0030

پست الکترونیک

info@madarhospital.com

فرم ارتباط با ما

نازایی


بخش های بیمارستان

اتاق عمل


بخش های بیمارستان

جراحی زنان


بخش های بیمارستان

Post ICu


بخش های بیمارستان

Nicu


بخش های بیمارستان

اتاق زایمان


بخش های بیمارستان

نوزادان


بخش های بیمارستان

رادیولوژی


بخش های بیمارستان

داروخانه


بخش های بیمارستان

IVF


بخش های بیمارستان

آزمایشگاه


بخش های بیمارستان

درمانگاه


بخش های بیمارستان

درخواست

مشاوره

ورود به بخش